Audiokazeta

Audio kazeta, nebo někdy také označována jako MC kazeta, je zvukový nosič, který obsahuje magnetickou pásku, na kterou se nahrává (zaznamená) zvuková stopa. Audio kazety jsou analogové.

Audiokazeta byla představena již v roce 1963 holandskou firmou Philips. Prvotní předpoklad byl, že se bude využívat v přenosných radiomagnetofonech pro záznam zvuku, nebo hudby.

Reportáž na CNN Prima News, kde je i zmíňka o eshopu audiokazety.cz

Postupem času začaly kazety získávat čím dál větší popularitu a začaly se využívat nejen v přenosných magnetofonech, ale také v autorádiích, přenosných přehrávačích (tzv. walkmanech) a později také v domácích hi-fi sestavách. Výrobci elektroniky začali postupem času vlastnosti audio kazety vylepšovat a její nedostatky do určité míry odstranit. Např. vysoký šum magnetofonového pásku eliminovaly „protišumovými“ systémy jako bylo Dolby (B,C a později S). V průběhu let docházelo ke zlepšené kvalitě zvuku i díky novým páskám s lepším chemickým složením. Konkrétně byly kazety rozděleny do čtyř skupin::

  • Type-I (IEC-I, Ferric, Normal Position, Fe2O3) – jednalo se o základní typ pásku vyrobený z oxidu železitého
  • Type-II (IEC-II, Chrome, High Position, CrO2) – vylepšený pásek z oxidu chromičitého, který měl za hlavní vlastnost menší šum s větší dynamikou a kmitočtovým rozsah
  • Type-III (IEC-III, Ferrochrome, FeCr) – pásek ze směsi Fe2O3 a CrO2, který se ovšem neosvědčil díky minimální odolností vůči přebuzení při zvukovém záznamu
  • Type-IV (IEC-IV, Metal) – jedná se o nejkvalitnější typ pásku, který se skládá z chemicky čistého železa, má velmi dobrý dynamický rozsah a vyznačuje se velmi malým šumem, který je schopný nahrát záznam srovnatelný s kvalitou CD

Audio kazety se nahrávají oboustranně a při dohrání jedné strany bylo nutné kazetu ručně obrátit. Novější zařízení pak nabízely tzv. autorevers, kdy se kazeta po dohrání první strany sama přepla a přehrála nahrávku na druhé straně bez nutnosti zásahu uživatele. Minutová stopa u audiokazet je různá, vyráběly se v délkách od 15 až dokonce do 180 minut.